Problemlösning

I den dagliga verksamheten kan det vara svårt att få tid att lösa produktionsproblem på ett effektivt sätt. Det går oftast lättare om någon utifrån kommer och tittar. Kanske ligger problemet i konstruktionen? Kanske i tillverkningsprocessen? Vi har bred erfarenhet av att lösa olika typer av produktionsproblem och sysslar också med förbättring och utveckling av produkter. Vårt mål är att hjälpa tillverkningsindustrin med utrustning för produktion, enklare maskinkonstruktioner eller andra mekaniska produkter i plåt  – gjorda med stansning och svetsning. Detta har vi erfarenhet av sedan 1992. Vi kan till exempel lösa fixturproblem eller ta fram demoprodukter inför serietillverkning hos kund.

Ring oss om du har ett produktionsproblem som behöver lösas eller om du vill utveckla en ny produkt, så diskuterar vi vilka önskemål ni har. Om du har en skiss eller ritning, kan du skicka den, oavsett format. Sedan ritar vi upp en lösning i 3D-modell som tydligt visar vad du kommer att få – och ger dig ett gott beslutsunderlag.