Uppdragstillverkning

Vi sysslar med uppdragstillverkning som innefattar alla moment i en tillverkningskedja, från ritning till montering. Vår specialitet är konstruktioner av mekaniska produkter i plåt som tas fram med hjälp av stansning och svetsning – såväl manuell svetsning som robotsvetsning. Vi har en helautomatisk stansningsmaskin och en toppmodern robotsvets. Eftersom vi har många års erfarenhet av uppdragstillverkning och av att vara prövade i hård konkurrens, kan vi erbjuda er en ekonomiskt fördelaktig tillverkning. Vi tillverkar mot ett kanban-lager, så att ni alltid kan få snabb leverans i den omfattning vi kommit överens om från början. Detta leder till korta leveranstider för era kunder.

Vi kan serietillverka en befintlig produkt åt er, eller hjälpa till med utvecklingen av en ny – såväl med tanke på design som funktion. Utifrån en idéskiss från er, kan vi leverera detaljritningar på en produkt i 2D- och 3D-modeller. Vi ser också till att ni snabbt och kostnadseffektivt kommer igång med en egen serietillverkning. Ni sparar tid och slipper en dyr uppstartsprocess genom att använda vår trestegsmetod som innebär:

•  Framtagning av första prototyp
•  Tillverkning av nollserie för utfallsprov
•  Tillverkning av en liten förstaserie, för att hitta eventuella produktionsfällor och kunna välja bästa bearbetningsmetod

Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektivt och har gett oss många nöjda kunder.